Minahassa-verdrag, Menado, 1929

De speciale band tussen Nederland en het noordelijkste gedeelte van Celebes, de Minahassa, gaat terug tot 1679. De lokale bevolking leed onder de bemoeizucht van de Spanjaarden en Portugezen, en was betrokken in een regionale stammenstrijd. De bewindvoerders van Menado zond bodes uit naar Ternate om de Nederlanders van de VOC om hulp te vragen….

Karel F. Holle, Garoet, 1899

‘Garoet is een binnenplaatsje van het grotere type, zoiets als Pasoeroean in de goede tijd. Er is een aloon-aloon, waar omheen de belangrijkste gebouwen en woningen staan: het huis van de regent, aan de overkant dat van de assistent-resident, een moderne missigit van steen opgetrokken, het huis van bewaring, de Europese lagere en de Hollands-Inlandse…

Slachtoffers meidagen, Magelang, 1940

Uit het Soerabaiasch Handelsblad van 24 oktober 1940, onder de titel ‘Monument Neêrlands gevallenen – Inwijding door Pa van der Steur – Treffende plechtigheid’: “Dinsdagmiddag heeft Pa van der Steur onder zeer grote belangstelling van alle zijden der Magelangse samenleving het monument dat op het erf van het Oranje Nassau Gesticht opgericht is ter nagedachtenis…

Melchior Treub, Buitenzorg, 1914

´s Lands Plantentuin in Buitenzorg, ingericht in 1817, werd in de 19e eeuw geleid door vijf botanisten van naam en faam. Ten minste vier van hen kregen na hun dood erkenning voor hun werk door een monument of gedenksteen. Als stichter van de tuin, in 1817, wordt beschouwd Caspar G.C. Reinwardt. Van hem staat een…

J.E.Teijsmann, Buitenzorg, 1885

´s Lands Plantentuin in Buitenzorg, ingericht in 1817, werd in de 19e eeuw geleid door vijf botanisten van naam en faam. Ten minste vier van hen kregen na hun dood erkenning voor hun werk door een monument of gedenksteen. Als stichter van de tuin, in 1817, wordt beschouwd Caspar G.C. Reinwardt. Van hem staat een…

R.H.C.C. Scheffer, Buitenzorg, 1882

´s Lands Plantentuin in Buitenzorg, ingericht in 1817, werd in de 19e eeuw geleid door vijf botanisten van naam en faam. Ten minste vier van hen kregen na hun dood erkenning voor hun werk door een monument of gedenksteen. Als stichter van de tuin, in 1817, wordt beschouwd Caspar G.C. Reinwardt. Van hem staat een…

W.H. de Greve, Padang, 1880

De economische ontwikkeling van West-Sumatra aan het eind van de 19e eeuw had alles te maken met de vondst van steenkoollagen in Sawahloento en Oembilin. De mede-ontdekker van deze lagen, de jonge mijn-ingenieur Willem Hendrik de Greve (1840-1872), zou later worden geëerd met een monument in Padang.   Over de ontdekking van de kolenlagen in…

Monumen nasional, Malang, 1946

In 1945, na het vertrek van de Japanners, viel Malang buiten het key area bereik van de Britten. Indo-Europeanen van heel Oost-Java werden hier verzameld in het opvangkamp De Wijk. Malang was heel even de ‘hoofdstad’ van de nieuwe staat in wording, – reden genoeg voor de oprichting van een ‘tugu’ of ‘monumen nasional’ op…

Barones van Wassenaer, Soerakarta, 1936

Het sociale werk van Anna Cornelia de Jonge barones van Wassenaer “Als op een schitterende najaarsdag de grote bus van Zutphen naar Voorst ons afzet, staan wij voor een prachtige beukenlaan in goudgele najaarstooi. Het is al goud en geel en rood en groen waar de zonnestralen doorspelen. In de strakblauwe lucht zeilen witte wolkengevaarten…

Koningin Wilhelmina, Soerabaja, 1938

Uit het Soerabaijasch Handelsblad, 17 juni 1938, over het aanstaande 40-jarige regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina: “Een bijzonder evenement zal worden gevormd door het aanbieden door de burgerij van een monumentaal souvenir aan het Gemeentebestuur, opdat de herinnering van de herdenking van dit regeringsjubileum zolang mogelijk in de gedachten der Soerabajanen zal blijven voortleven. Hiervoor is…

Carel Winter, Soerakarta, 1867

Op 5 juli 1799 werd in Djokjakarta de beroemde kenner van de Javaanse taal en cultuur, Carel Frederik Winter, geboren. In 1806 verhuisde hij naar Soerakarta, omdat zijn vader er was aangesteld als ´translateur in de Javaansche taal´ bij het residentiekantoor. Al op 18-jarige leeftijd trad Carel Frederik bij het zelfde kantoor in dienst om…

De Witte Paal, Djokjakarta, 1889

Het Soerabaijasch Handelsblad, van 24 maart 1936: “Bij het verslag van de plechtigheden der Garebeg[i] te Djokja was het portret van de Sultan geplaatst. Hierbij zullen opgevallen zijn de wijze van zitten, de houding der handen met de duimtoppen tegen elkaar en de starende blik. Zo zaten vroeger de vorsten urenlang onbeweeglijk en zonder een…