Pakoe Boewono X, Solo, 1936

Pakoeboewono X was de tiende soesoehoenan of keizer van Soerakarta. Hij regeerde van 1893 tot 1939. Volgens Wikipedia zou hij zijn geboren op 29 november 1866, en werd hij dus op 29 november 1936 70 jaar.  Op woensdag 2 december 1936 verscheen in het Soerabaijasch Handelsblad een bericht over de voorafgaande zaterdag, te weten 28…

Gerhard Joan Zuyderhoff, Malang, 1934

“De oprichting van de H.B.S., de Cultuurschool en de Gemeentelijke Ambachtschool met Ambachtsleergang, waren voor een belangrijk deel te danken aan het initiatief en de vasthoudendheid van de plaatsvervangend burgemeester en wethouder G.J.Zuyderhoff. Deze in 1869 te Amsterdam geboren ex-koffieplanter had door de malaise in de jaren tachtig niet kunnen studeren en besloot in 1892…

Boni-expeditie, Makassar, 1910

In het begin van de vorige eeuw werd op Celebes een KNIL-expeditie georganiseerd om het vorstendom Boni onder Nederlands bestuur te krijgen. Over de achtergrond van het conflict met Boni schrijft Heleen Pronk in: ‘Militaire Expeditie naar Zuid-Celebes 1905-1906‘: “Het besluit tot militair optreden tegen Boni was eind 1904 genomen door de zojuist aangetreden gouverneur-generaal J.B….

Ottow en Geisler, Mansinam, 1955

“Het was voor de Papoea’s van het eilandje Mansinam op het eerste gezicht geen verrassing, toen op 5 februari 1855 een zeilschip bij hen het anker liet vallen. Ze hadden wel vaker vreemdelingen per schip zien komen om allerlei artikelen te ruilen voor slaven en paradijs vogels. Maar dat waren bijna altijd ingeborenen geweest van…

50-jarig stadsjubileum, Hollandia, 1960

“Op 4 september 1909 verliet het stoomschip ‘Van den Bosch’ van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij de rede van Soerabaja met de expeditie in haar geheel aan boord. Deze bestond uit: kapitein der Infanterie F.J.P. Sachse, leider; l ste luitenant der Infanterie G.A. Scheffer; officier van Gezondheid O.I.L. Badings; luitenant ter zee der 2 klasse A.F.H….

Minahassa-verdrag, Menado, 1929

De speciale band tussen Nederland en het noordelijkste gedeelte van Celebes, de Minahassa, gaat terug tot 1679. De lokale bevolking leed onder de bemoeizucht van de Spanjaarden en Portugezen, en was betrokken in een regionale stammenstrijd. De bewindvoerders van Menado zond bodes uit naar Ternate om de Nederlanders van de VOC om hulp te vragen….

Karel F. Holle, Garoet, 1899

‘Garoet is een binnenplaatsje van het grotere type, zoiets als Pasoeroean in de goede tijd. Er is een aloon-aloon, waar omheen de belangrijkste gebouwen en woningen staan: het huis van de regent, aan de overkant dat van de assistent-resident, een moderne missigit van steen opgetrokken, het huis van bewaring, de Europese lagere en de Hollands-Inlandse…

Slachtoffers meidagen, Magelang, 1940

Uit het Soerabaiasch Handelsblad van 24 oktober 1940, onder de titel ‘Monument Neêrlands gevallenen – Inwijding door Pa van der Steur – Treffende plechtigheid’: “Dinsdagmiddag heeft Pa van der Steur onder zeer grote belangstelling van alle zijden der Magelangse samenleving het monument dat op het erf van het Oranje Nassau Gesticht opgericht is ter nagedachtenis…

Melchior Treub, Buitenzorg, 1914

´s Lands Plantentuin in Buitenzorg, ingericht in 1817, werd in de 19e eeuw geleid door vijf botanisten van naam en faam. Ten minste vier van hen kregen na hun dood erkenning voor hun werk door een monument of gedenksteen. Als stichter van de tuin, in 1817, wordt beschouwd Caspar G.C. Reinwardt. Van hem staat een…

J.E.Teijsmann, Buitenzorg, 1885

´s Lands Plantentuin in Buitenzorg, ingericht in 1817, werd in de 19e eeuw geleid door vijf botanisten van naam en faam. Ten minste vier van hen kregen na hun dood erkenning voor hun werk door een monument of gedenksteen. Als stichter van de tuin, in 1817, wordt beschouwd Caspar G.C. Reinwardt. Van hem staat een…

R.H.C.C. Scheffer, Buitenzorg, 1882

´s Lands Plantentuin in Buitenzorg, ingericht in 1817, werd in de 19e eeuw geleid door vijf botanisten van naam en faam. Ten minste vier van hen kregen na hun dood erkenning voor hun werk door een monument of gedenksteen. Als stichter van de tuin, in 1817, wordt beschouwd Caspar G.C. Reinwardt. Van hem staat een…

W.H. de Greve, Padang, 1880

De economische ontwikkeling van West-Sumatra aan het eind van de 19e eeuw had alles te maken met de vondst van steenkoollagen in Sawahloento en Oembilin. De mede-ontdekker van deze lagen, de jonge mijn-ingenieur Willem Hendrik de Greve (1840-1872), zou later worden geëerd met een monument in Padang.   Over de ontdekking van de kolenlagen in…