Ds. Izaak Thenu, Koetaradja, 1938

Op 10 mei 1937 overleed te Koetaradja de bekende ‘Amboneesche Godsdienstleeraar’ Izaak Thenu. Zijn levensloop, evenals die van zijn katholieke collega pastoor Verbraak, was onlosmakelijk verbonden met de Atjeh oorlog. “Dominee en soldaat was hij, zij het dat zijn wapenen niet bestonden uit klewang en karabijn, doch uit woord en daad,” schreef het Indisch Militair…

Pastoor Verbraak, Koetaradja, 1908

De tijden waarin oorlogen werden gevochten zonder enige vorm van geestelijke zorg, liggen reeds ver achter ons. Ook in de Atjeh-oorlog, die vergeten koloniale strijd waarin Nederland duizenden van zijn militairen verloor, maar waarschijnlijk vele tienduizenden Atjehers het leven lieten, was geestelijke ondersteuning onontbeerlijk. Geestelijken als pastoor Verbraak en dominee Thenu zijn onlosmakelijk verbonden met…