A.E.Rambaldo, Soerabaja, 1914

Uit het Biografisch Woordenboek van Nederland: “Rambaldo, Alfred Emile, marineofficier en luchtvaartpionier (Rembang (Java, Nederlands-Indië) 16-11-1879 – Ngeboer, nabij Blora (Java, Nederlands-Indië) 5-8-1911). Zoon van Johannes Jacobus Rambaldo, resident in Nederlands-Indië, en Wilhelmina Antoinetta van Weelderen. Gehuwd op 21-4-1906 met Meta Amalie Wienenberger (1884-?). Uit dit huwelijk werd 1 zoon geboren. Alfred Rambaldo werd geboren…

Engelbert van Bevervoorde, Bandoeng, 1924

“Ernstig Vlieg-ongeluk. Kapitein Engelbert van Bevervoorde is met zijn vliegmachine bij Oedjoengbroeng (onder Bandoeng) neergevallen. De machine is verbrand. Kapitein Van Bevervoorde werd gedood. Luitenant Sneep is ernstig gewond. Nader wordt ons uit Bandoeng geseind: Hedenochtend steeg kapitein van Bevervoorde met luitenant Sneep op voor een oefenvlucht, hoofdzakelijk voor laatstgenoemde, die pas uit Nederland was…

Militaire luchtvaart, Andir, 1932

Toen de luchtvaart in Indië nog in de kinderschoenen stond, vonden veel ongelukken plaats en waren veel slachtoffers te betreuren. In 1932 besloot de luchtvaartafdeling van het KNIL tot oprichting op het vliegveld Andir van een gedenkteken voor de ‘gevallen kameraden´. Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië berichtte op 8 november 1932: “Maandagmorgen werd…

Hussni, Soerabaja, 1923

Eerste civiele lijnvlucht tussen Batavia en Soerabaja mislukt jammerlijk. Vliegenier Hussni wordt gehuldigd. Onder de titel ´Een vreselijk vliegongeluk´ meldde de Indische Courant op 8 juli 1922: “Vanmorgen tegen zevenen steeg de vliegenier Hussni op ’t vliegterrein te Antjol op, om de eerste luchtreis Batavia Soerabaja voor de Nederlandsch-Indische Luchtvaart Onderneming (N.I.L.O.) te maken. Zoals…

De ´Ophelia´, Sarolangoen, 1931

Zonder toelichting is het een wat merkwaardige foto. Een Indonesiër, autosleutels nog in de hand, kijkt naar een paar gaten in iets wat eens een kunstwerk of monument moet zijn geweest. Op de achtergrond een rivier. Welk verhaal schuilt achter zijn interesse? Op 23 november 1931 meerde de hekwieler (raderboot) Ophelia om 10 uur ´s…

Vuurtoren Brondong, 1938

Herdenking van de ondergang van s.s. Van der Wijck, oktober 1936. Naast de visafslag van het kustplaatsje Brondong, in het district Lamongan, staat een vreemd bouwwerkje met art deco-kenmerken dat door de Indonesiërs als ´monumen´ wordt betiteld. Het gebouwtje, misschien één van de weinige monumenten uit de periode van Nederlands-Indië die de machtswisseling hebben overleefd,…

Zwavelgassen, Tangkoeban Prahoe, 1931

Het is slechts één van de 80 duizend foto´s van het project ‘Foto zoekt familie’ van het Tropenmuseum. Een kiekje van een echtpaar tegen het decor van een monument en een bergachtige omgeving. Een foto als zovele, maar niet zonder een verhaal. De man zit er wat ongemakkelijk bij. Hij kijkt met een blik van:…

Sportongeluk Soerabaja, 1933

Marinier Bezweken Een der deelnemers aan de sportfeesten tijdens de Koninginnedagviering te Soerabaja, die na de wedloop als derde binnenkwam, is even voor de ingang van het sportterrein, niet ver van de eindstreep, in elkaar gezakt. Men zag hem reeds in het pad dat naar de kleedkamers leidt heen en weer waggelen, en vlak voor de kleedkamer is hij neergezegen, waarbij…

Vliegtuig ongeluk Antjol, 1923

Uit de Sumatra Post, 5 mei 1923: “Morgen, de 6e Mei, wordt op de begraafplaats Laanhof te Weltevreden een monument onthuld op het graf van onze collega’s Gerritsen en Borst, die den 8e juli van vorig jaar het slachtoffer werden van hun beroepsplicht bij een vliegongeluk op Antjol. Het marmeren grafmonument is sober en fraai. Het geeft op…