Heilig Hart, Batavia, 1935

Uit Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 29 oktober 1934: “Heilig Hart-Monument. De Eerste Steen-legging. Zondagmorgen jl. om 9.15 had op het plein van de kathedraal aan Waterlooplein de eerstesteenlegging plaats voor het Heilig Hart-monument, welke plechtigheid verricht werd door de apostolisch vicaris van Batavia, mgr. P. J. Willekens. Van de zijde der rooms-katholieken bestond daarvoor…