C. Versluis, Bandoeng, 1930

Op 10 december 1928 verscheen in De Koerier het volgende bericht : “In Memoriam Cornelis Versluis. Gisterenavond overleed ten zijnen huize alhier de hoofdambtenaar van het Departement van Oorlog C. Versluis. Versluis, geboren 25 Mei 1880 te Amsterdam, kwam in 1908 in lndië als ambtenaar ter beschikking van den Gouverneur-Generaal. In 1910 werd hij benoemd tot…

Een erfenis, Madioen, 1928

Op 3 maart 1928 verscheen in de Indische Courant het volgende bericht onder de titel ‘Een zonderling testament’: “Donderdagmiddag werden de ingezetenen van Madioen opgeschrikt door de mare, dat mejuffrouw Manuel plotseling was overleden. De ontslapene was een ietwat excentrieke vrouw, en algemeen bekend als Mary Manuel. Zij bewoonde een diep in een dicht begroeiden…

‘Koloniale Monumenten’ vraagt uw hulp

Van de monumenten in Nederlands-Indië is weinig bekend. Bij de meeste werd mogelijk enige aandacht geschonken in de lokale pers, tijdens de dag van de onthulling, maar doorgaans bleef het daarbij. Van het verwijderen van monumenten, of het langzaam vergaan, weten we vrijwel niets. Ook het beeldmateriaal is spaarzaam. ‘Koloniale monumenten’ doet daarom graag een…