Willem III, Banda, 1875

Van onze voorlaatste koning, Willem III (1849-1890), wordt wel gezegd dat hij een onuitstaanbaar karakter had en tijdens zijn leven niets nuttigs heeft verricht. Bijzonder genoeg is het nu juist een borstbeeld van hém dat als enige in Indonesië bewaard is gebleven, en inmiddels – 140 jaar oud – tot één van de oudste koloniale…