Willem III, Banda, 1875

Van onze voorlaatste koning, Willem III (1849-1890), wordt wel gezegd dat hij een onuitstaanbaar karakter had en tijdens zijn leven niets nuttigs heeft verricht. Bijzonder genoeg is het nu juist een borstbeeld van hém dat als enige in Indonesië bewaard is gebleven, en inmiddels – 140 jaar oud – tot één van de oudste koloniale monumenten moet worden gerekend. We vinden het op Banda in de Molukse archipel.

Willem III o Banda, ca. 1910 (collectie KITLV)
Willem III op Banda, ca. 1910 (collectie KITLV)

Uit het Algemeen Handelsblad van 20 juni 1875:

“In de fabriek van de heren L.J. Enthoven en Co. Te ´s Hage is een kolossaal monument gegoten, dat door Banda´s bevolking zal worden opgericht, zoals uit de voorzijde blijkt, ‘ter herinnering aan het feest der 25-jarige regering van Zijne Majesteit Willem III, Koning der Nederlanden, Groothertog van Luxemburg, enz. enz. enz.’ , dat gevierd is op het plein, waar dit monumentaal beeld zal worden geplaatst. Op de achterzijde prijken de woorden: ‘Hulde aan Z.M. Willem III’. Het gieten werd verricht in tegenwoordigheid van verschillende autoriteiten benevens enige genodigden en is zeer goed geslaagd.”

We zouden uit deze tekst kunnen afleiden dat het ontwerp van dit (bronzen) Banda-beeld nieuw was. Gelet op het feit dat het vrijwel identiek is aan een ouder borstbeeld van Willem III boven de ingang van het militair tehuis Bronbeek, moeten we aannemen dat Enthoven een reeds bestaand ontwerp uit de kast heeft getrokken. Wie de opdrachtgever voor het Banda-beeld is geweest, is ons niet bekend. Het zou echter niet verbazen als dit het Ministerie van Kolonieën was, met als doel om de Nederlandse hegemonie in dit deel van de archipel nog een keer te benadrukken. Daar hadden ze dan een beeld voor nodig, want Willem III is nooit in Indië geweest.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s