Koningin Wilhelmina, Soerabaja, 1938

Uit het Soerabaijasch Handelsblad, 17 juni 1938, over het aanstaande 40-jarige regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina: “Een bijzonder evenement zal worden gevormd door het aanbieden door de burgerij van een monumentaal souvenir aan het Gemeentebestuur, opdat de herinnering van de herdenking van dit regeringsjubileum zolang mogelijk in de gedachten der Soerabajanen zal blijven voortleven. Hiervoor is…

Beatrix-bank, Malang, 1938

Uit de Indische Courant, 11 mei 1938: “Een volkomen openlijke belijding van diepe genegenheid. De jonge moeder in het Huis van Oranje. Amsterdam, 4 Mei ’38 In de artikelen over de viering van het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard is indertijd terecht de aandacht gevestigd op de grote versterking, welke de houding van…