‘Koloniale Monumenten’ vraagt uw hulp

Van de monumenten in Nederlands-Indië is weinig bekend. Bij de meeste werd mogelijk enige aandacht geschonken in de lokale pers, tijdens de dag van de onthulling, maar doorgaans bleef het daarbij. Van het verwijderen van monumenten, of het langzaam vergaan, weten we vrijwel niets. Ook het beeldmateriaal is spaarzaam. ‘Koloniale monumenten’ doet daarom graag een…

C. Versluis, Bandoeng, 1930

Op 10 december 1928 verscheen in De Koerier het volgende bericht : “In Memoriam Cornelis Versluis. Gisterenavond overleed ten zijnen huize alhier de hoofdambtenaar van het Departement van Oorlog C. Versluis. Versluis, geboren 25 Mei 1880 te Amsterdam, kwam in 1908 in lndië als ambtenaar ter beschikking van den Gouverneur-Generaal. In 1910 werd hij benoemd tot…

Soeria Atmadja, Soemedang, 1922

Een eeuw geleden, in 1921, stierf een groot bestuurder, de inlandse regent van Soemedang. Zijn erfenis werd ruim veiliggesteld. “Dinsdagavond ontving de regering telegrafisch bericht van de consul te Djeddah omtrent het overlijden van de gewezen regent van Soemedang, Pangeran Aria Soeria Atmadja. De Pangeran is de dag na aankomst in het Heilige Land, op 1…

Een gevallen kapitein, Bireuën, 1914

“Bij Gouvernementsbesluit van 2 Maart 1907 is aangetekend, dat bij de wetten van 8 December 1906 (Nederlandsch Staatsblad Nos 304 en 300) de hoedanigheid van Nederlander is verleend aan J. Ch. Heinzenknecht.” Nieuws van de Dag voor Nederlandsch-Indië, 5 maart 1907 “Een kapitein doodgestoken. Gisteren is te Kroeëng Seumpo in Atjeh de magazijnmeester eerste klasse…

200 Jaar kraton, Solo, 1940

Uit het Algemeen Handelsblad voor Nederlands-Indië, 29 januari 1940: “Vrijdagmorgen werd de gedenkzuil, door het N.I. gouvernement aangeboden aan het Huis Pakoe Boewono van Soerakarta, ter herdenking van de tweehonderdjarige loyale samenwerking, op plechtige wijze door Gouverneur K.J.A. Orie overgedragen aan de tegenwoordige Solosche vorst en het Rijk Soerakarta terwijl de eigenlijke onthulling geschiedde door…

Boedi Oetomo, Solo, 1935

In december 1932 werd op een conferentie van Boedi Oetomo (’Het Schone Streven’) vooruitgekeken naar het eerste te verwachten jubileum van deze Indonesische vereniging. Het was immers alweer bijna vijfentwintig jaar geleden dat enkele artsen in 1908 op de STOVIA en Batavia bijeenkwamen en besloten tot oprichting van een vereniging die zich beter onderwijs voor…

A.G. Lamminga, Tegal, 1930

“De Pemalivlakte aan de noordkust van Midden-Java was droog en dor, hetgeen ook in het nadeel was van de plaatselijke suikerfabrikanten. Werkzaamheden tot verbetering begonnen met de bouw van een door Van Kol ontworpen stuw. Terwijl deze in aanbouw was, kwam ir. A.G. Lamminga in 1896 met een algemeen plan voor de irrigatie in de…

Billiton Mij., Tandjong Pandang, 1926

Uit De Indische Courant, 26 juni 1926 “Morgen, de 27e Juni 1926, zal er te Billiton grote feestvreugde heersen. En zo er voor de Billiton  Maatschappij alle aanleiding is deze datum op feestelijke wijze te herdenken – zo is er in zekere zin voor Indië in het algemeen alle reden de dag van morgen niet onopgemerkt…

A.E.Rambaldo, Soerabaja, 1914

Uit het Biografisch Woordenboek van Nederland: “Rambaldo, Alfred Emile, marineofficier en luchtvaartpionier (Rembang (Java, Nederlands-Indië) 16-11-1879 – Ngeboer, nabij Blora (Java, Nederlands-Indië) 5-8-1911). Zoon van Johannes Jacobus Rambaldo, resident in Nederlands-Indië, en Wilhelmina Antoinetta van Weelderen. Gehuwd op 21-4-1906 met Meta Amalie Wienenberger (1884-?). Uit dit huwelijk werd 1 zoon geboren. Alfred Rambaldo werd geboren…

MacArthur, Hollandia, 1955

Ten westen van Jayapura, het toenmalige Hollandia, werd in 1955 in de heuvels boven het Sentanimeer een monument opgericht ter herdenking van de Amerikaanse inval op Nieuw-Guinea in 1944. Het was een betonnen schild van een meter of drie hoog, naar voorbeeld van het wapen van de Nederlandse troepen: Een verticaal gedeeld Romaans schild van…

Proklamasi, Serpong, 1949

Geschiedschrijving wordt vaak minder gevoed door de feiten dan door politieke belangen. In dit opzicht verschillen Nederland en Indonesië niet zo erg van elkaar. Is dit erg? Nee, zolang we dit besef maar niet uit het oog verliezen… Door Bert Immerzeel Even ten westen van Jakarta, in de gemeente Serpong, vinden we een monument zó…

Van Heutsz, Batèë Ilië, 1901

“Als men de weg van Salamangan naar Meureudoe oprijdt, is links een zijweg naar de vermaarde heuvel van Batèë Ilié, het Batoe Iliq uit de oude tijd, voor welks versterkingen generaal Van der Heijden in juli 1880 tot twee maal toe werd teruggeslagen. De 3e februari 1901 had Van Heutsz meer succes; Batèë Ilië werd…

Engelbert van Bevervoorde, Bandoeng, 1924

“Ernstig Vlieg-ongeluk. Kapitein Engelbert van Bevervoorde is met zijn vliegmachine bij Oedjoengbroeng (onder Bandoeng) neergevallen. De machine is verbrand. Kapitein Van Bevervoorde werd gedood. Luitenant Sneep is ernstig gewond. Nader wordt ons uit Bandoeng geseind: Hedenochtend steeg kapitein van Bevervoorde met luitenant Sneep op voor een oefenvlucht, hoofdzakelijk voor laatstgenoemde, die pas uit Nederland was…