Sportongeluk Soerabaja, 1933

Marinier Bezweken Een der deelnemers aan de sportfeesten tijdens de Koninginnedagviering te Soerabaja, die na de wedloop als derde binnenkwam, is even voor de ingang van het sportterrein, niet ver van de eindstreep, in elkaar gezakt. Men zag hem reeds in het pad dat naar de kleedkamers leidt heen en weer waggelen, en vlak voor de kleedkamer is hij neergezegen, waarbij…