Jacob Th. Cremer, Medan, 1928

Op 27 januari 1928 schreef de Sumatra Post: “Hedenmorgen heeft de plechtige onthulling plaats gehad van het standbeeld van wijlen de heer J. T. Cremer, opgericht door de leden van AVROS en Deli Planters Vereeniging voor het nieuwe kantoorgebouw van laatstgenoemde vereniging. Het standbeeld, uitgevoerd in brons, ten voeten uit, en staande op een voetstuk…

P.W. Janssen, Medan, 1932

Hulde aan Pioniers van Deli. De P.W. Janssen bank onthuld. Hedenmorgen werd in het plantsoen voor het St. Elisabeths ziekenhuis op Polonia de P.W. Janssen bank onthuld, welke plechtigheid werd bijgewoond door een groot aantal autoriteiten van de zijde van het Bestuur, van de gemeente, van handel en cultures. O.a. merkten wij op de gouverneur…

J. Nienhuys, Medan, 1915

“Medan, 6 Mei 1913. De Deli plantersvereniging schonk f 10.000 aan den gemeenteraad alhier voor een monument ter herdenking van de pionier Nienhuys, die 50 jaar geleden de eerste cultuur-onderneming alhier oprichtte.” Bataviaasch Nieuwsblad, 6 mei 1913 De onthulling “Gisterenmiddag had de onthulling plaats van het Nienhuys-monument. Wegens den neerplassende regen moest de onthulling binnenshuis,…