Waterloo, Batavia, 1829

Het begin van de 19e eeuw zou van cruciaal belang blijken te zijn voor de geschiedenis van Nederlands-Indië. Met de teloorgang van de V.O.C. was een herstel van de macht van de Indische vorsten niet onwaarschijnlijk. De gebeurtenissen in Europa deden echter een nieuwe koloniale wind opsteken. Het waren roerige tijden. Om te beginnen was…

Heilig Hart, Batavia, 1935

Uit Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 29 oktober 1934: “Heilig Hart-Monument. De Eerste Steen-legging. Zondagmorgen jl. om 9.15 had op het plein van de kathedraal aan Waterlooplein de eerstesteenlegging plaats voor het Heilig Hart-monument, welke plechtigheid verricht werd door de apostolisch vicaris van Batavia, mgr. P. J. Willekens. Van de zijde der rooms-katholieken bestond daarvoor…

Vliegtuig ongeluk Antjol, 1923

Uit de Sumatra Post, 5 mei 1923: “Morgen, de 6e Mei, wordt op de begraafplaats Laanhof te Weltevreden een monument onthuld op het graf van onze collega’s Gerritsen en Borst, die den 8e juli van vorig jaar het slachtoffer werden van hun beroepsplicht bij een vliegongeluk op Antjol. Het marmeren grafmonument is sober en fraai. Het geeft op…