Vliegtuig ongeluk Antjol, 1923

Uit de Sumatra Post, 5 mei 1923:

“Morgen, de 6e Mei, wordt op de begraafplaats Laanhof te Weltevreden een monument onthuld op het graf van onze collega’s Gerritsen en Borst, die den 8e juli van vorig jaar het slachtoffer werden van hun beroepsplicht bij een vliegongeluk op Antjol. Het marmeren grafmonument is sober en fraai. Het geeft op een plaquette een vliegtuig te zien en draagt de namen der beide gevallenen. Op de grafsteen zelf is een inscriptie aangebracht, vermeldende de oorzaak van beider dood. De Delische collega’s hebben telegrafisch hun sympathie met de onthulling van dit grafteken aan de dag gelegd.”

monument Borst_Gerritsen_1

monument Borst_Gerritsen_2
Nieuws van den dag voor Nederlands-Indië, 4 mei 1923.

Uit De Hollandsche Revue, jrg. 28, 1923:

“DE ONTHULLING VAN HET MONUMENT VOOR DE GEVALLEN JOURNALISTEN.
De onthulling van het monument op het kerkhof aan de Laanhof te Batavia voor de beide gevallen journalisten C. Borst, in leven eerste redacteur van de Java Bode en C. A. Gerritsen Jr., eerste redacteur van de Indische Courant (West Java Editie), werd bijgewoond door een zeventigtal personen, waaronder resident Schenck de Jong, als vertegenwoordiger van den gouverneur-generaal, burgemeester Meyroos, de hoofdcommissaris van politie, de heer van Rossen, en de meeste Bataviasche collega’s.
Mr. Thomas, herinnerde aan het graf der beide gevallen journalisten, aan de rampspoedige tijding welke geheel Indië, in alle lagen, doortrilde, toen twee van onze beste collega’s vielen als slachtoffer. Een gevoelige slag werd toen toegebracht aan de Indische pers.
Namens verschillende bladen bracht spreker een groet aan de beide voor hun beroepseer gevallen journalisten.
Vervolgens bracht spreker een woord van dank aan den heer Luciani voor het door hem ontworpen en vervaardigde monument, en ten slotte dankte de heer Thomas speciaal de vertegenwoordiger van de gouverneur-generaal voor diens aanwezigheid. De gehele pers is Zijne Excellentie ten zeerste dankbaar voor dit bewijs van piëteit jegens de gevallen collega’s.
Daarop onthulde de heer Thomas het monument.

Het woord werd vervolgens gevoerd door den heer Belonje, hoofdredacteur der West Java-editie van de Indische Courant, die namens de beide edities van dit orgaan en de Locomotief een laatste groet bracht aan de beide, zoo jong reeds gevallen collega’s. Spreker bracht een woord van dank aan allen, die hebben bijgedragen tot de fondsen, waardoor het mogelijk werd niet alleen dit monument op te richten, doch tegelijk een bedrag ter hand te stellen aan de achtergelaten betrekkingen van collega Gerritsen. Ook namens de weduwe Gerritsen dankte spreker. Het woord werd daarop gevoerd door den heer Joanknecht, die namens Aneta, het Algemeen Indisch Dagblad, De Preangerbode, en Mataram een laatsten groet bracht aan Borst en Gerritsen, gevallen als slachtoffers van hun beroepsplicht.
De resident legde daarop de eersten krans namens de landvoogd op het zo juist onthulde monument, gevolgd door de vertegenwoordigers van Indische Courant en Java Bode, waarna ook de andere kransen van de verschillende vertegenwoordigde bladen aan den voet van den gedenksteen gedeponeerd werden. Mr. Thomas sprak ten slotte een woord van dank.”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s