200 Jaar kraton, Solo, 1940

Uit het Algemeen Handelsblad voor Nederlands-Indië, 29 januari 1940: “Vrijdagmorgen werd de gedenkzuil, door het N.I. gouvernement aangeboden aan het Huis Pakoe Boewono van Soerakarta, ter herdenking van de tweehonderdjarige loyale samenwerking, op plechtige wijze door Gouverneur K.J.A. Orie overgedragen aan de tegenwoordige Solosche vorst en het Rijk Soerakarta terwijl de eigenlijke onthulling geschiedde door…

Boedi Oetomo, Solo, 1935

In december 1932 werd op een conferentie van Boedi Oetomo (’Het Schone Streven’) vooruitgekeken naar het eerste te verwachten jubileum van deze Indonesische vereniging. Het was immers alweer bijna vijfentwintig jaar geleden dat enkele artsen in 1908 op de STOVIA en Batavia bijeenkwamen en besloten tot oprichting van een vereniging die zich beter onderwijs voor…

A.G. Lamminga, Tegal, 1930

“De Pemalivlakte aan de noordkust van Midden-Java was droog en dor, hetgeen ook in het nadeel was van de plaatselijke suikerfabrikanten. Werkzaamheden tot verbetering begonnen met de bouw van een door Van Kol ontworpen stuw. Terwijl deze in aanbouw was, kwam ir. A.G. Lamminga in 1896 met een algemeen plan voor de irrigatie in de…

Billiton Mij., Tandjong Pandang, 1926

Uit De Indische Courant, 26 juni 1926 “Morgen, de 27e Juni 1926, zal er te Billiton grote feestvreugde heersen. En zo er voor de Billiton  Maatschappij alle aanleiding is deze datum op feestelijke wijze te herdenken – zo is er in zekere zin voor Indië in het algemeen alle reden de dag van morgen niet onopgemerkt…

A.E.Rambaldo, Soerabaja, 1914

Uit het Biografisch Woordenboek van Nederland: “Rambaldo, Alfred Emile, marineofficier en luchtvaartpionier (Rembang (Java, Nederlands-Indië) 16-11-1879 – Ngeboer, nabij Blora (Java, Nederlands-Indië) 5-8-1911). Zoon van Johannes Jacobus Rambaldo, resident in Nederlands-Indië, en Wilhelmina Antoinetta van Weelderen. Gehuwd op 21-4-1906 met Meta Amalie Wienenberger (1884-?). Uit dit huwelijk werd 1 zoon geboren. Alfred Rambaldo werd geboren…

MacArthur, Hollandia, 1955

Ten westen van Jayapura, het toenmalige Hollandia, werd in 1955 in de heuvels boven het Sentanimeer een monument opgericht ter herdenking van de Amerikaanse inval op Nieuw-Guinea in 1944. Het was een betonnen schild van een meter of drie hoog, naar voorbeeld van het wapen van de Nederlandse troepen: Een verticaal gedeeld Romaans schild van…

Proklamasi, Serpong, 1949

Geschiedschrijving wordt vaak minder gevoed door de feiten dan door politieke belangen. In dit opzicht verschillen Nederland en Indonesië niet zo erg van elkaar. Is dit erg? Nee, zolang we dit besef maar niet uit het oog verliezen… Door Bert Immerzeel Even ten westen van Jakarta, in de gemeente Serpong, vinden we een monument zó…

Van Heutsz, Batèë Ilië, 1901

“Als men de weg van Salamangan naar Meureudoe oprijdt, is links een zijweg naar de vermaarde heuvel van Batèë Ilié, het Batoe Iliq uit de oude tijd, voor welks versterkingen generaal Van der Heijden in juli 1880 tot twee maal toe werd teruggeslagen. De 3e februari 1901 had Van Heutsz meer succes; Batèë Ilië werd…

Engelbert van Bevervoorde, Bandoeng, 1924

“Ernstig Vlieg-ongeluk. Kapitein Engelbert van Bevervoorde is met zijn vliegmachine bij Oedjoengbroeng (onder Bandoeng) neergevallen. De machine is verbrand. Kapitein Van Bevervoorde werd gedood. Luitenant Sneep is ernstig gewond. Nader wordt ons uit Bandoeng geseind: Hedenochtend steeg kapitein van Bevervoorde met luitenant Sneep op voor een oefenvlucht, hoofdzakelijk voor laatstgenoemde, die pas uit Nederland was…

Weg naar Magelang, Poerworedjo, 1862

De Purworejo-Magelang weg is een van de belangrijkste werken uit de tijd van de vorst R.A.A. Cokronagoro I. De weg, met een lengte van ongeveer 40 kilometer, wordt nog steeds gebruikt als hoofdroute. In eerste instantie werd een Purworejo-Magelang-weg geprojecteerd via Kaligesing, ten oosten van Poerworedjo. Het was in deze streek al drukker dan ten…

Koningin Wilhelmina, Kediri, 1939

“De viersprong bij de Javasche Bank had woensdagmiddag J.l. een feestelijk aanzien. Een eenvoudige afzetting van een gedeelte van de rijweg was aangebracht, waarbinnen zich het voltallige Oranjecomité, de voornaamste ambtenaren van het Europese en Inheemse bestuur en de leden van den stadsgemeenteraad met hun dames verzamelden, om getuige te zijn van de overdracht van…

E.B. van den Bosch, Soerabaja, 1854

SOERABAYA, den 27de September 1854. “De 23e September had de onthulling plaats van het gedenkteken, hetwelk ter nagedachtenis van zijne Excellentie den Vice-Admiraal Van den Bosch, is geplaatst op het nieuwe marine-Etablissement alhier, en uit bijdragen der officieren en ambtenaren van het zeewezen en van kooplieden tot stand kwam. De plechtigheid werd vereerd met de…