Station S.S., Malang, 1937

“Malang’s tweede monument! Weldra zal de stad zijn tweede monument rijk zijn, doch evenals het eerste (dat van wijlen G. J. Zuijderhoff op het Coenplein) zal dit opgesteld worden op particulier terrein, en wel in dit geval op het S.S.-terrein. Ter verfraaiing van het Stationsplein zal nl. aan de Noordzijde naast het station een 2 m….

Monumen nasional, Malang, 1946

In 1945, na het vertrek van de Japanners, viel Malang buiten het key area bereik van de Britten. Indo-Europeanen van heel Oost-Java werden hier verzameld in het opvangkamp De Wijk. Malang was heel even de ‘hoofdstad’ van de nieuwe staat in wording, – reden genoeg voor de oprichting van een ‘tugu’ of ‘monumen nasional’ op…

Beatrix-bank, Malang, 1938

Uit de Indische Courant, 11 mei 1938: “Een volkomen openlijke belijding van diepe genegenheid. De jonge moeder in het Huis van Oranje. Amsterdam, 4 Mei ’38 In de artikelen over de viering van het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard is indertijd terecht de aandacht gevestigd op de grote versterking, welke de houding van…