Station S.S., Malang, 1937

“Malang’s tweede monument! Weldra zal de stad zijn tweede monument rijk zijn, doch evenals het eerste (dat van wijlen G. J. Zuijderhoff op het Coenplein) zal dit opgesteld worden op particulier terrein, en wel in dit geval op het S.S.-terrein. Ter verfraaiing van het Stationsplein zal nl. aan de Noordzijde naast het station een 2 m. hoge zuil verrijzen, bekroond door een gevleugeld rad, het spoorwegsymbool. Het geheel krijgt een hoogte van 1/2 m.; het front komt te staan naar de kant van het plein. Het gemeentebestuur zou t.z.t. deze gelegenheid kunnen aangrijpen, om in de geest van het graf van de ‘poilu inconnu’ daaronder de projecten van ‘het onbekende station’ en van ‘de onbekende luchtbrug’ te begraven. Intussen verdient de stationschef, de heer Lokollo, een woord van hulde voor zijn medewerking teneinde het stationsaspect te verbeteren.”
De Indische Courant, 12 mei 1937 

Het initiatief voor de plaatsing van het monument was waarschijnlijk afkomstig van de heer F.H. Lokollo. Deze had bij zijn aanstelling, in maart 1937, het station in verwaarloosde staat aangetroffen. Hij ging hierop meteen aan de slag om een en ander op te knappen en te verfraaiien. Plaatsing van een gedenkteken had op dit moment, zo zonder SS-jubileum, geen ander doel dan verfraaiing.

Op 11 augustus 1937 schreef het Soerabaijasch Handelsblad:
“Aan de Noordzijde van het station Malang werd een monument onthuld, waaromheen enige parkaanleg werd aangebracht. Boven een in muisgrijs gehouden stenen onderstuk van 2 M. verheft zich een stenen aardbol, welke bekroond wordt door een zilverkleurig gevleugeld rad, het symbool der SS. De verlangens naar een nieuw station, Malang waardig, heeft het gemeentebestuur na het bezoek ten raadhuize van de hoofdinspecteur der S.S. laten rusten; deze kunnen thans begraven worden aan den voet van het monument, het ‘monument van het onbekende station’.”

Weer een maand later mocht Lokollo voor zijn inzet een prijs ontvangen: “De overhandiging voor de eerste prijs grote stations, geschiedde Zaterdagmiddag 6 uur door de heer H. P. Diephuis, inspecteur van Verkeers- en Handelszaken bij de Oosterlijnen te Soerabaja. Deze reikte in tegenwoordigheid van het personeel op het station Malang de fraaie prijs, een bijzonder grote wisselbeker in glazen kast, uit aan de adj.-hoofdstationschef de heer F. H. Lokollo, waarbij over en weer hartelijke woorden gewisseld werden.
In 3 maanden tijds werd het emplacement te Malang, waar aan de kanten het kreupelhout en struikgewas welig opschoot, geraseerd en van een keurige beplanting voorzien!”
De Indische Courant, 27 september 1937.

Het nieuwe station is er overigens tóch gekomen. Enkele jaren later werd het in gebruik genomen.
Voor zover bekend zijn van het monument geen afbeeldingen bewaard gebleven.

x
Technische gegevens
Monument: Spoorwegsymbool op zuil, Malang.
Onthulling: augustus 1937
Initiatief: Spoorwegen. W.s. nieuwe stationschef F.H. Lokollo
Ontwerp: onbekend
Uitvoering: onbekend
Duur: onbekend

Het station, ca. 1930
Het nieuwe treinstation te Malang
Locatie treinstation Malang

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s