MacArthur, Hollandia, 1955

Ten westen van Jayapura, het toenmalige Hollandia, werd in 1955 in de heuvels boven het Sentanimeer een monument opgericht ter herdenking van de Amerikaanse inval op Nieuw-Guinea in 1944. Het was een betonnen schild van een meter of drie hoog, naar voorbeeld van het wapen van de Nederlandse troepen: Een verticaal gedeeld Romaans schild van…

Loa Kulu, Samarinda, 1946

Uit Het Dagblad, 3 augustus 1946: ‘Onthulling monument voor oorlogsslachtoffers te Loa Koeloe Op 13 Juli 1946 werd op het emplacement van de steenkoolmijnen der Oost Borneo Maatschappij N.V. te Loa Koeloe bij Samarinda — welke mijnen thans tijdelijk als overheidsbedrijf worden geëxploiteerd — onder grote belangstelling van de zijde der bevolking een eenvoudig monument…

Slachtoffers ‘complot’, Pontianak, 1947

Het Dagblad, 17 maart 1947: “Dr. van Mook te Pontianak. Vrijdagmorgen, 14 Maart 1947, om 11 uur arriveerde de lt.-G G. dr. H. van Mook, te Pontianak. Een duizendkoppige menigte was samengestroomd om de Landvoogd met geestdriftig gejuich te begroeten. De Kapoeas-rivier was overdekt met race-sampangs, geroeid door rood-, blauw-, geel-, en anderszins gekleurde roeiers…

Romushas, Bantam, 1948

Bij de intocht in Bantam troffen de Nederlandse troepen te Bajah een monument aan, dat was opgericht door de Republikeinse autoriteiten ter nagedachtenis aan de daar gestorven romushas (dwangarbeiders-KM). Zoals bekend, waren de romushas Indonesiërs, die zich op aandringen en door toedoen van Soekarno opgaven voor de Japanse arbeidsdienst. De meesten stierven ten gevolge van…

Slachtoffers meidagen NL, Magelang, 1940

Uit het Soerabaiasch Handelsblad van 24 oktober 1940, onder de titel ‘Monument Neêrlands gevallenen – Inwijding door Pa van der Steur – Treffende plechtigheid’: “Dinsdagmiddag heeft Pa van der Steur onder zeer grote belangstelling van alle zijden der Magelangse samenleving het monument dat op het erf van het Oranje Nassau Gesticht opgericht is ter nagedachtenis…

‘Parapattan’, Teloek Bajoer, 1950

Het lijkt ver, héél ver weg. En toch was het ooit dichtbij. Kort na de oorlog schreef ingenieur Hendrik Theodoor Bakker (1895, Amsterdam),  ex-secretaris van de N.V. Steenkolenmaatschappij Parapattan, in De Uitlaat, het blad van de Koninklijke Paketvaartmaatschappij (eigenaar van ‘Parapattan’), onder de titel ‘Parapattan’ van zijn weerzien met het mijndorp Teloek Bajoer in Oost-Borneo….

Geallieerde landing, Hollandia, 1954

“Herdenking landing geallieerde troepen op Nieuw-Guinea. Ter herdenking van het feit dat 22 April 1944 geallieerde troepen Hollandia (Nieuw-Guinea) hebben bevrijd van de Japanners, werden donderdag in Hollandia enige plechtigheden gehouden. Deze werden opgeluisterd door de aanwezigheid van de Australische manschappen van de torpedobootjager ‘Anzac’, welk schip een vierdaags officieel bezoek brengt aan de hoofdstad…