SS Kebon Djoekoet, Bandoeng, 1926

In 1925 werd het 50-jarig jubileum gevierd van de Staatspoor en Tramwegen in Bandoeng. Naast het geschenk van een lamp, leidde het spoorwegjubileum nog tot een tweede grote gift. Tijdens de feestelijkheden in 1925 was door het personeel toegezegd geld in te zamelen voor een speciaal herdenkingsmonument op het terrein van het hoofdkantoor van de…