Koningin Wilhelmina, Kediri, 1939

“De viersprong bij de Javasche Bank had woensdagmiddag J.l. een feestelijk aanzien. Een eenvoudige afzetting van een gedeelte van de rijweg was aangebracht, waarbinnen zich het voltallige Oranjecomité, de voornaamste ambtenaren van het Europese en Inheemse bestuur en de leden van den stadsgemeenteraad met hun dames verzamelden, om getuige te zijn van de overdracht van…

Koningin Wilhelmina, Soerabaja, 1938

Uit het Soerabaijasch Handelsblad, 17 juni 1938, over het aanstaande 40-jarige regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina: “Een bijzonder evenement zal worden gevormd door het aanbieden door de burgerij van een monumentaal souvenir aan het Gemeentebestuur, opdat de herinnering van de herdenking van dit regeringsjubileum zolang mogelijk in de gedachten der Soerabajanen zal blijven voortleven. Hiervoor is…

Juliana & Bernhard, Karangasem, 1937

Op 7 januari 1937 huwde prinses Juliana met prins Bernhard. Op of rond deze dag werd ter gelegenheid van de huwelijksvoltrekking in Karangasem, Oost-Bali, een monument opgericht. Een jaar later schreef het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië over een wijziging in het bestuurssysteem in Karangasem. En passant werd hier verwezen naar het monument:  

Koningin Victoria, Soerabaja, 1899

Uit het Bataviaasch Nieuwsblad, 1 oktober 1897: “De Engelse ingezetenen van Soerabaja hebben bij gelegenheid van bet jubileum van hun Koningin het plan opgevat aan Soerabaja een klok ten geschenke aan te bieden met toepasselijk opschrift. De klok, die bijna 10 Meter hoog zal worden, op een eenvoudig voetstuk, is volgens de Soerabaijasche Courant reeds…

Koningin Wilhelmina, Tasikmalaja, 1898

Dit keer een monument uit de categorie curiosa, alhoewel het onderscheid tussen meer en minder belangrijke monumenten natuurlijk niet altijd even duidelijk is. Vaak verandert de culturele of maatschappelijke waarde van een monument al kort na de bouw. Van de Eiffeltoren weten we dat deze een tijdelijk karakter was toegemeten. Na de Wereldtentoonstelling, in 1889,…

Koningin Wilhelmina, Garoet, 1923

Bij de viering van het 25-jarige jubileum van H.M. Wilhelmina, 1923. Vooruitlopend op de feestelijkheden, een overzicht in de Preanger Bode, 28 augustus 1923: “Uit Garoet. De Gids voor de Garoetse feestweek is eindelijk ter perse. Het mocht niet te duur worden, doch, dat aangenomen, ziet het er aardig uit. Op de buitenzijde een opgeplakt…

Willem III, Banda, 1875

Van onze voorlaatste koning, Willem III (1849-1890), wordt wel gezegd dat hij een onuitstaanbaar karakter had en tijdens zijn leven niets nuttigs heeft verricht. Bijzonder genoeg is het nu juist een borstbeeld van hém dat als enige in Indonesië bewaard is gebleven, en inmiddels – 140 jaar oud – tot één van de oudste koloniale…

Wilhelmina-toren, Soerabaja, 1898

In Indië werd bij verjaardagen en jubilea van het koningshuis flink uitgepakt. Bij uitstek geschikt om de band tussen het moederland en Indië te benadrukken, waren het dagen waarop overal in het land jubileumbogen werden op gericht, vlaggen werden uitgehangen en optochten werden georganiseerd. De feesten waren meestal gescheiden in die voor Inlanders en Europeanen,…

Beatrix-bank, Malang, 1938

Uit de Indische Courant, 11 mei 1938: “Een volkomen openlijke belijding van diepe genegenheid. De jonge moeder in het Huis van Oranje. Amsterdam, 4 Mei ’38 In de artikelen over de viering van het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard is indertijd terecht de aandacht gevestigd op de grote versterking, welke de houding van…

Emmaschool Soerabaja, 1937

Monumenten worden gezien als symbolen van een samenleving, als ‘lieux de memoires’ van wat eens was. Maar wat, als die monumenten er zelf niet meer zijn? Van alle monumenten die Nederlands-Indië ooit heeft gekend, was het Koningin Emma Monument in Soerabaja misschien wel het kortste leven beschoren. De enige sporen die het naliet zijn enkele…