Barones van Wassenaer, Soerakarta, 1936

Het sociale werk van Anna Cornelia de Jonge barones van Wassenaer “Als op een schitterende najaarsdag de grote bus van Zutphen naar Voorst ons afzet, staan wij voor een prachtige beukenlaan in goudgele najaarstooi. Het is al goud en geel en rood en groen waar de zonnestralen doorspelen. In de strakblauwe lucht zeilen witte wolkengevaarten…

J. Nienhuys, Medan, 1915

“Medan, 6 Mei 1913. De Deli plantersvereniging schonk f 10.000 aan den gemeenteraad alhier voor een monument ter herdenking van de pionier Nienhuys, die 50 jaar geleden de eerste cultuur-onderneming alhier oprichtte.” Bataviaasch Nieuwsblad, 6 mei 1913 De onthulling “Gisterenmiddag had de onthulling plaats van het Nienhuys-monument. Wegens den neerplassende regen moest de onthulling binnenshuis,…