Resident Rookmaker, Metro, 1937

‘In verband met het aanstaand vertrek van resident Rookmaker uit de Lampongsche Districten hebben enige ambtenaren en vooraanstaande personen uit handel en cultures zomede uit de Inheemse ambtenarenwereld een comité-gevormd ten doel hebbende, een gedenkzuil op te richten op Metro, het centrum van de kolonisatie-terreinen Soekadana, als stoffelijk bewijs van sympathie en erkenning van de…

100-Jarig Jubileum, Padang, 1919

De Sumatra Post, 4 juni 1919: “Men schrijft ons uit Padang: Op 22 Mei 1919 was het 100 jaar geleden, dat de nieuwbenoemde resident van Sumatra’s Westkust, Du Puy, het bestuur van den Engelse gouverneur overnam, ten bewijze waarvan ten overstaan van Engelse en Nederlandse troepen de Engelse vlag werd gestreken en plechtig teruggenomen, en de…

Gerhard Joan Zuyderhoff, Malang, 1934

“De oprichting van de H.B.S., de Cultuurschool en de Gemeentelijke Ambachtschool met Ambachtsleergang, waren voor een belangrijk deel te danken aan het initiatief en de vasthoudendheid van de plaatsvervangend burgemeester en wethouder G.J.Zuyderhoff. Deze in 1869 te Amsterdam geboren ex-koffieplanter had door de malaise in de jaren tachtig niet kunnen studeren en besloot in 1892…

50-jarig stadsjubileum, Hollandia, 1960

“Op 4 september 1909 verliet het stoomschip ‘Van den Bosch’ van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij de rede van Soerabaja met de expeditie in haar geheel aan boord. Deze bestond uit: kapitein der Infanterie F.J.P. Sachse, leider; l ste luitenant der Infanterie G.A. Scheffer; officier van Gezondheid O.I.L. Badings; luitenant ter zee der 2 klasse A.F.H….

Minahassa-verdrag, Menado, 1929

De speciale band tussen Nederland en het noordelijkste gedeelte van Celebes, de Minahassa, gaat terug tot 1679. De lokale bevolking leed onder de bemoeizucht van de Spanjaarden en Portugezen, en was betrokken in een regionale stammenstrijd. De bewindvoerders van Menado zond bodes uit naar Ternate om de Nederlanders van de VOC om hulp te vragen….

Barones van Wassenaer, Soerakarta, 1936

Het sociale werk van Anna Cornelia de Jonge barones van Wassenaer “Als op een schitterende najaarsdag de grote bus van Zutphen naar Voorst ons afzet, staan wij voor een prachtige beukenlaan in goudgele najaarstooi. Het is al goud en geel en rood en groen waar de zonnestralen doorspelen. In de strakblauwe lucht zeilen witte wolkengevaarten…

F.H. Greve, Gorontalo, 1929

Van sommige monumenten vond slechts vermelding plaats in een geschreven bron, zonder foto. Van andere door één of enkele foto´s zonder uitgebreide schriftelijke toelichting. Het monument ter herinnering aan de ambtsperiode van de assistent-resident van Gorontalo, Frans Hendrik Greve, behoort tot deze laatste categorie. Bij het Tropenmuseum wordt een vijftal foto´s bewaard, toegeschreven aan de…

Resident Junius, Telokbetong, 1933

Bestuursambtenaar zijn in Indië, betekende veelal iedere paar jaar een verhuizing. Voor de plaatselijke bevolking, hetzij Europees, hetzij Inlands, we noemen ze hier ‘de achterblijvers’ was dat soms een hard gelag. Gelukkig ging het afscheid vaak gepaard met uitgebreide feestelijkheden. En, natuurlijk, hoe hoger de rang, hoe uitgebreider het programma. Niet in het minst in…

Waterloo, Batavia, 1829

Het begin van de 19e eeuw zou van cruciaal belang blijken te zijn voor de geschiedenis van Nederlands-Indië. Met de teloorgang van de V.O.C. was een herstel van de macht van de Indische vorsten niet onwaarschijnlijk. De gebeurtenissen in Europa deden echter een nieuwe koloniale wind opsteken. Het waren roerige tijden. Om te beginnen was…

De Kat Angelino, Saloempagan, 1932

“Per gouvernementsvaartuig ´Zwaluw´ zullen, naar onze correspondent te Menado seint, de resident van Menado, beide assistenten-resident en de commandant van de gewapende politie naar Saloempagan in Toli-Toli vertrekken, alwaar de onthulling zal plaats vinden van een monument ter nagedachtenis van wijlen controleur De Kat Angelino, die aldaar op 5 Juni 1919 werd vermoord. De Zwaluw zou…

Burgemeester Coops, Bandoeng, 1928

Niet uitzonderlijk, maar toch bijzonder. Een enkele keer werd in Nederlands-Indië een monument opgericht voor iemand die veel voor de Indische gemeenschap had betekend maar inmiddels naar het vaderland was afgereisd. In deze categorie vallen bijvoorbeeld de monumenten voor de Delische planter Nienhuys en de burgemeester van Bandoeng Bertus Coops. Over deze laatste het volgende….

Louis Welsink, Sibolga, 1910

Op het eerste gezicht is het een aardige foto van enkele Europeanen en een tentje, ergens in Indië. Een nadere beschouwing leert ons echter meer. Het onderschrift, ooit gegeven door medewerkers van het Tropenmuseum, luidt:  “Bivak van een patrouille in de Bataklanden met A.R. Welsink en Controleur van Dijk”, datering: vóór 1894. Het beeld is…