Burgemeester Coops, Bandoeng, 1928

Monument B. Coops, Bandoeng

Niet uitzonderlijk, maar toch bijzonder. Een enkele keer werd in Nederlands-Indië een monument opgericht voor iemand die veel voor de Indische gemeenschap had betekend maar inmiddels naar het vaderland was afgereisd. In deze categorie vallen bijvoorbeeld de monumenten voor de Delische planter Nienhuys en de burgemeester van Bandoeng Bertus Coops.
Over deze laatste het volgende. Op 14 januari 1928 schreef het Bataviaasch Nieuwsblad:

“Monument Burgemeester Coops. Naar aanleiding van de omstandigheid dat de eerste burgemeester van Bandoeng, de heer B. Coops, in de maand Juni van dit jaar zijn ambt zal neerleggen, heeft een vooraanstaand ingezetene van onze veste het plan kenbaar gemaakt, de vertrekkende burgervader vóór zijn vertrek van hier te huldigen, door een uit de burgerij te vormen comité, te doen aanbieden, een op een nader te bepalen plaats in Bandoeng, zo mogelijk op het plein voor het nieuwe raadhuis in het Pieterspark te stichten Coops-monument, dat als middelpunt zal bevatten een bronzen buste van den heer Coops op marmeren voetstuk.
Het borstbeeld is reeds in terracotta gereed, vervaardigd door mej. Maria Louise Poschacher en zal in Nederland in marmer worden aangemaakt. Het monument zal enige duizenden guldens kosten, bijeen te brengen door de burgerij alhier, zodat het huldeblijk het karakter zal dragen van een appreciatie van de zijde van alle ingezetenen voor de verdiensten van Bandoengs eerste burgemeester.”

Onthulling monument Coops

Een half jaar later werd het beeld onthuld. Coops zelf was inmiddels naar Nederland gereisd.

“Op het erf van het gemeentehuis werd plechtig het borst beeld van de voormalige burgemeester Coops onthuld. Aanwezig waren de civiele en militaire autoriteiten. Namens het comité hield de heer van den Bos een rede, waarin hij releveerde hetgeen Coops voor Bandoeng heeft verricht, waarna het borstbeeld onthuld werd en aan de gemeente werd overgedragen. Burgemeester Kuhr bracht namens den heer Coops dank. Het gemeentebestuur aanvaardt met erkentelijkheid het geschenk. Ook dankte hij het comité van hulde, speciaal de ereburger Bosscha. De muziek speelde hierna het Wilhelmus. De waarnemend patih Soeriakartalejaja memoreerde de grote verdiensten van de heer Coops ten opzichte van de Inheemse bevolking.”

Het bericht moet Coops ongetwijfeld hebben bereikt. Hij bereikte de gezegende leeftijd van 92.

x

Onthulling monument Coops
Locatie monument Coops: voor het gemeentehuis (1), in Pieter Sythofpark.
Het nieuwe gemeentehuis van architect De Roo, thans.

Technische gegevens
Monument: Ereteken “B.Coops, eerste burgemeester van Bandoeng, 1913-1928”
Locatie: Pieter Sythofpark, voor het nieuwe gemeentehuis (1927)
Oplevering: 1928
Opdrachtgever: particulier initiatief
Ontwerper: mej. Maria Louise Poschacher
Duur: onbekend

Bronnen
Bataviaasch Nieuwsblad, 14 januari 1928
Sumatra Post, 11 juli 1928
Foto´s Prentenkabinet Leiden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s