100-Jarig Jubileum, Padang, 1919

De Sumatra Post, 4 juni 1919: “Men schrijft ons uit Padang: Op 22 Mei 1919 was het 100 jaar geleden, dat de nieuwbenoemde resident van Sumatra’s Westkust, Du Puy, het bestuur van den Engelse gouverneur overnam, ten bewijze waarvan ten overstaan van Engelse en Nederlandse troepen de Engelse vlag werd gestreken en plechtig teruggenomen, en de…

Koningin Victoria, Soerabaja, 1899

Uit het Bataviaasch Nieuwsblad, 1 oktober 1897: “De Engelse ingezetenen van Soerabaja hebben bij gelegenheid van bet jubileum van hun Koningin het plan opgevat aan Soerabaja een klok ten geschenke aan te bieden met toepasselijk opschrift. De klok, die bijna 10 Meter hoog zal worden, op een eenvoudig voetstuk, is volgens de Soerabaijasche Courant reeds…

Staatsspoor Bandoeng, 1926

Ter gelegenheid van  het 50-jarig jubileum, op 6 april 1925, van de Staatsspoor en Tramwegen in Bandoeng, werd door burgemeester Coops aan het bedrijf een monumentale lamp aangeboden. De lamp, die zou moeten verrijzen op het plein voor het station, was ontworpen door bouwkundig ingenieur De Roo. Helaas was hij  niet tijdig gereedgekomen, “hoe hard…