100-Jarig Jubileum, Padang, 1919

De Sumatra Post, 4 juni 1919:
“Men schrijft ons uit Padang: Op 22 Mei 1919 was het 100 jaar geleden, dat de nieuwbenoemde resident van Sumatra’s Westkust, Du Puy, het bestuur van den Engelse gouverneur overnam, ten bewijze waarvan ten overstaan van Engelse en Nederlandse troepen de Engelse vlag werd gestreken en plechtig teruggenomen, en de Nederlandse vlag werd gehesen.

Wanneer wij terugdenken aan dit plechtig moment, voelen wij ons van grote blijdschap vervuld, dat deze mooie streek, door toeristen ten rechte ‘de schoonste diamant in de gordel van smaragd’ genoemd, op dat tijdstip weder in onze handen terugkwam. Het bevreemdt ons daarom ten zeerste, dat deze dag vrijwel onopgemerkt is voorbij gegaan, – dat de gemeente dit gedenkwaardige feit blijkbaar van zo weinig betekenis heeft geacht, dat zij het niet de moeite waard oordeelde, deze dag op de een of andere wijze te herdenken.

Ongeveer op deze lokatie, met op de achtergrond de Apenberg, werd het monument geplaatst.

Van Inlandse zijde daarentegen werd voor dit gedenkwaardige feit wel enige belangstelling aan de dag gelegd. Door een commissie werd een tentoonstelling van landbouw en veeteelt georganiseerd, welke niet veel bezienswaardigheden opleverde. Voorts waren gedurende die dagen enige monumenten met vlaggen getooid, namelijk de Raaff-gedenknaald, indertijd aan het zeestrand opgericht, doch in 1913 overgebracht naar het plein van Rome, ter herdenking van de luitenant-kolonel Raaff, de eerste held van de Padrie-oorlogen, in 1823 benoemd tot opvolger van resident Du Puy, doch kort daarop in 1824 gestorven — en het monument op het Michiels-plein, ter herdenking van de onvergetelijke generaal Michiels, die van 1837-1849 het Nederlandsch gezag in deze streken heeft hooggehouden. De van Inlandse zijde georganiseerde feestweek werd daarop besloten met de oprichting van een gedenknaald aan het zeestrand alhier, ter herdenking van het honderdjarig bestaan van ons stedeke, welk monument door de Minangkabause bevolking wordt bekostigd. Onder zeer veel belangstelling van overheid en burgerij had op 22 Mei ten 8 ure des voormiddags de eerste steenlegging plaats. De heer Peto Radja hield een lange rede en sprak tenslotte de wens uit, dat de Nederlandse vlag nog jaren over deze gewesten mocht waaien. Resident Le Febvre legde de eersten steen. 

Hiermede was het gedenkfeest van het honderdjarig bestaan van Padang afgelopen — langs de Handelskade wapperden die dag nog traag enige vlaggen en overigens werd de rustige rust van ons stadje niet verstoord.”

Een maand later, in Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië:
“Padang, 1 juli 1919. Monument onthuld. Gistermorgen werd voor een grote menigte belangstellenden het monument onthuld, opgericht ter herinnering aan de dag, waarop vóór  100 jaar Sumatra’s Westkust wederom onder Nederlands bestuur kwam. De Heer Pitoradjo hield namens de bevolking een aanbiedingsrede, welke namens de Resident door de Assistent- Resident, de heer L.M.F. Plate beantwoord werd. Daarna sprak de Heer J. K. Koops Dekker namens de Gewestelijke Militairen commandant. Onder het spelen van het Wilhelmus liet men het omhulsel zakken.”

Van het monument zijn helaas geen afbeeldingen bekend.

x
Bronnen
Sumatra Post, 4 juni 1919
Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, 2 juli 1919

Links, aan het strand, daar waar de gedenknaald van Raaff stond (32), werd de gedenknaald voor het 100-jarig bestuursjubileum geplaatst.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s