Witte Paal, Buitenzorg, 1839

Het tragische lot van een fraai Buitenzorgs triangulatie-punt (?) Meer dan honderd jaar heeft hij er gestaan: een enorme witte obelisk op de kruising van de Grote Postweg (hier Bataviasche Weg geheten) en Pabaton bij de gemeentegrens van Buitenzorg. Duizenden, zo niet miljoenen malen werd hij gepasseerd door wandelaars en fietsers, door sados, delemans en…

Melchior Treub, Buitenzorg, 1914

´s Lands Plantentuin in Buitenzorg, ingericht in 1817, werd in de 19e eeuw geleid door vijf botanisten van naam en faam. Ten minste vier van hen kregen na hun dood erkenning voor hun werk door een monument of gedenksteen. Als stichter van de tuin, in 1817, wordt beschouwd Caspar G.C. Reinwardt. Van hem staat een…

J.E.Teijsmann, Buitenzorg, 1885

´s Lands Plantentuin in Buitenzorg, ingericht in 1817, werd in de 19e eeuw geleid door vijf botanisten van naam en faam. Ten minste vier van hen kregen na hun dood erkenning voor hun werk door een monument of gedenksteen. Als stichter van de tuin, in 1817, wordt beschouwd Caspar G.C. Reinwardt. Van hem staat een…

R.H.C.C. Scheffer, Buitenzorg, 1882

´s Lands Plantentuin in Buitenzorg, ingericht in 1817, werd in de 19e eeuw geleid door vijf botanisten van naam en faam. Ten minste vier van hen kregen na hun dood erkenning voor hun werk door een monument of gedenksteen. Als stichter van de tuin, in 1817, wordt beschouwd Caspar G.C. Reinwardt. Van hem staat een…

W.H. de Greve, Padang, 1880

De economische ontwikkeling van West-Sumatra aan het eind van de 19e eeuw had alles te maken met de vondst van steenkoollagen in Sawahloento en Oembilin. De mede-ontdekker van deze lagen, de jonge mijn-ingenieur Willem Hendrik de Greve (1840-1872), zou later worden geëerd met een monument in Padang.   Over de ontdekking van de kolenlagen in…

Carel Winter, Soerakarta, 1867

Op 5 juli 1799 werd in Djokjakarta de beroemde kenner van de Javaanse taal en cultuur, Carel Frederik Winter, geboren. In 1806 verhuisde hij naar Soerakarta, omdat zijn vader er was aangesteld als ´translateur in de Javaansche taal´ bij het residentiekantoor. Al op 18-jarige leeftijd trad Carel Frederik bij het zelfde kantoor in dienst om…

Franz W. Junghuhn, Lembang, 1864

In de Preanger Bode van 19 en 21 maart 1922 schreef een zekere W.H. Hoogland over de natuurkundige Franz Wilhelm Junghuhn het volgende: “Mede naar aanleiding van het bezoek van Zijne Excellentie de Gouverneur Generaal van Nederlandsch-lndië Fock, aan de laatste rustplaats van de beroemden natuuronderzoeker dr. Franz Wilhelm Junghuhn, vrijdag j.l., willen wij in…

Karel Bosscha, Lembang, 1928

“In Nederland, — generaliserend gesproken, — vormen stelsels de ruggegraat van het maatschappelijk leven; in Indië doen personen het. Krachtige figuren met – onbaatzuchtige liefde voor het land, rusteloze werkers voor wie geen moeilijkheden blijvend kunnen bestaan, mannen van de daad, die efficiency in hun vaandel hebben geschreven, drukken op het Indische sociale leven hun…

J.W. IJzerman, Bandoeng, 1926

Uit De Ingenieur, 10 april 1931: “Dr. J.W. IJzerman 80 jaar. Wij konden het nauwelijks geloven en toch is het een feit, dat IJzerman op 9 April tachtig jaar is geworden. Hij onttrok zich, door verblijf in het buitenland, aan elke huldebetuiging en elk persoonlijk bezoek. Nu hij echter deze mijlpaal achter de rug heeft,…

Reinder Fennema, Possomeer, 1898

Het is een fantasieloze doos, zonder enige relatie met de prachtige natuur er om heen. Toch heeft ook dit gedenkteken, opgericht in verband met de dood van één van ´s lands grootste wetenschappers, de geoloog Reinder Fennema, zijn eigen verhaal en betekenis. En, bijzonder genoeg, een ruime eeuw later bestaat het monument nog steeds! Reinder…