Een gevallen kapitein, Bireuën, 1914

“Bij Gouvernementsbesluit van 2 Maart 1907 is aangetekend, dat bij de wetten van 8 December 1906 (Nederlandsch Staatsblad Nos 304 en 300) de hoedanigheid van Nederlander is verleend aan J. Ch. Heinzenknecht.” Nieuws van de Dag voor Nederlandsch-Indië, 5 maart 1907 “Een kapitein doodgestoken. Gisteren is te Kroeëng Seumpo in Atjeh de magazijnmeester eerste klasse…

A.G. Lamminga, Tegal, 1930

“De Pemalivlakte aan de noordkust van Midden-Java was droog en dor, hetgeen ook in het nadeel was van de plaatselijke suikerfabrikanten. Werkzaamheden tot verbetering begonnen met de bouw van een door Van Kol ontworpen stuw. Terwijl deze in aanbouw was, kwam ir. A.G. Lamminga in 1896 met een algemeen plan voor de irrigatie in de…

Billiton Mij., Tandjong Pandang, 1926

Uit De Indische Courant, 26 juni 1926 “Morgen, de 27e Juni 1926, zal er te Billiton grote feestvreugde heersen. En zo er voor de Billiton  Maatschappij alle aanleiding is deze datum op feestelijke wijze te herdenken – zo is er in zekere zin voor Indië in het algemeen alle reden de dag van morgen niet onopgemerkt…

Weg naar Magelang, Poerworedjo, 1862

De Purworejo-Magelang weg is een van de belangrijkste werken uit de tijd van de vorst R.A.A. Cokronagoro I. De weg, met een lengte van ongeveer 40 kilometer, wordt nog steeds gebruikt als hoofdroute. In eerste instantie werd een Purworejo-Magelang-weg geprojecteerd via Kaligesing, ten oosten van Poerworedjo. Het was in deze streek al drukker dan ten…

Vliegveld Oelin, Bandjermasin, 1936

In februari 1936 werd het vliegveld Oelin te Bandjermasin geopend en tevens een eerste lijndienstverbinding met Balikpapan en Java. Ter gelegenheid van deze feestelijke gebeurtenis werd een gedenksteen onthuld. Uit De Indische Courant, 10 februari 1936: “LUCHTVAART. De Douglas op Borneo. GEESTDRIFT EN TOESPRAKEN. Retour-toestellen voor 3 maanden volgeboekt. Bandjermasin, 8 Febr. (Aneta). Ongeveer 2000…

Evenaar, Pontianak, 1928

Bij het onderzoek naar sommige monumenten merken we dat ze (te) ver van het Indische machtscentrum op Java lagen om enige aandacht te kunnen trekken. Het Evenaar-monument in Pontianak is één van hen. In de beschikbare dagbladpers wordt geen enkele melding gemaakt van de oprichting van het monument. Wikipedia vertelt ons dat een Nederlandse ontwerper…

Station S.S., Malang, 1937

“Malang’s tweede monument! Weldra zal de stad zijn tweede monument rijk zijn, doch evenals het eerste (dat van wijlen G. J. Zuijderhoff op het Coenplein) zal dit opgesteld worden op particulier terrein, en wel in dit geval op het S.S.-terrein. Ter verfraaiing van het Stationsplein zal nl. aan de Noordzijde naast het station een 2 m….

Eerste vlucht NL-Indië, Medan, 1925

Op 24 november 1924 werd met de H-NACC, een Fokker F-VII-vliegtuig, de eerste intercontinentale vlucht van Schiphol naar Batavia volbracht. De bemanning bestond uit KLM-piloot Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop (vaak kortweg “Van der Hoop” genoemd), luitenant-vlieger Hendrik van Weerden Poelman en werktuigkundige Pieter van den Broeke. Op 1 oktober 1924 steeg de H-NACC op…

Sabang Mij., Sabang, 1924

In 1991 publiceerde Mia Koning-van der Veen haar herinneringen over Sabang, de plaats waar zij van 1922 tot 1930 had gewoond en haar jeugd had doorgebracht. “Dromen over Sabang” is een bijzonder boek, want het enige dat een uitgebreide omschrijving geeft van de sociale samenleving in deze belangrijke havenplaats op de route Nederland-Batavia. Over de maatschappij…

W.B. van Goor, Soerabaja, 1928

Soerabaja zou Soerabaja niet geweest zijn, zonder Tandjoeng Perak. En Tandjoeng Perak zou Tandjoeng Perak niet geweest zijn, zonder ingenieur Willem Bernard van Goor. Zó luidden samengevat de toespraken die werden gehouden bij de onthulling van het monument Van Goor, in de vroege morgen van 6 april 1928, in de haven van Soerabaja. Tegen deze…

Toegangsweg Papandajan, 1935

Gedurende de eerste decennia van de vorige eeuw groeide de gemeente Bandoeng spectaculair. Niet alleen werden nieuwe mogelijkheden gecreëerd op het gebied van wonen en werken, maar ook op het gebied van het toerisme. De door het bedrijfsleven in het leven geroepen vereniging ´Bandoeng Vooruit´ nam hierbij het voortouw. In 1926 werd de aanleg voltooid…

Zwavelmeer Telagabodas, 1939

Toeristen die nu vanuit Garut naar het kratermeer Telagabodas rijden, zullen zich de tocht daar naartoe later nauwelijks herinneren. In minder dan een uur arriveert men bij een ´area parkir´ met tientallen winkeltjes. Vandaar is het nog een tien minuten wandelen naar het naar zwavel ruikende meer. Van hoe het een eeuw geleden was, getuigt…