Aequator, Bodjong, 1925

Propaganda voor het toerisme in de Padangsche Bovenlanden In 1917 werd in het Bataviaasch Nieuwsblad kond gedaan van de oprichting ´eener vereeniging’ ter bevordering van het toerisme op Sumatra: “Te Padang is opgericht de ´Vereeniging Touristenbelang´ op Sumatra die, zoals de men reeds zegt, het bezoek aan Sumatra’s Westkust en haar schone omgeving wil bevorderen en…

SS Kebon Djoekoet, Bandoeng, 1926

In 1925 werd het 50-jarig jubileum gevierd van de Staatspoor en Tramwegen in Bandoeng. Naast het geschenk van een lamp, leidde het spoorwegjubileum nog tot een tweede grote gift. Tijdens de feestelijkheden in 1925 was door het personeel toegezegd geld in te zamelen voor een speciaal herdenkingsmonument op het terrein van het hoofdkantoor van de…

Staatsspoor Bandoeng, 1926

Ter gelegenheid van  het 50-jarig jubileum, op 6 april 1925, van de Staatsspoor en Tramwegen in Bandoeng, werd door burgemeester Coops aan het bedrijf een monumentale lamp aangeboden. De lamp, die zou moeten verrijzen op het plein voor het station, was ontworpen door bouwkundig ingenieur De Roo. Helaas was hij  niet tijdig gereedgekomen, “hoe hard…

Dr. De Groot, Bandoeng, 1930

In prof. C. P. Wolff Schoemaker mocht het comité den bouwmeester vinden voor het monument, dat zoo dadelijk aan uw oogen zal worden onthuld; hij leidde eveneens den bouw, krachtig bijgestaan door de firma Buning te Cheribon. Bij de uitvoering toonde de Hollandsche Beton Maatschappij haar instemming met deze daad van piëteit door haar even…