Koningin Wilhelmina, Garoet, 1923

Bij de viering van het 25-jarige jubileum van H.M. Wilhelmina, 1923. Vooruitlopend op de feestelijkheden, een overzicht in de Preanger Bode, 28 augustus 1923: “Uit Garoet. De Gids voor de Garoetse feestweek is eindelijk ter perse. Het mocht niet te duur worden, doch, dat aangenomen, ziet het er aardig uit. Op de buitenzijde een opgeplakt…

Vliegtuig ongeluk Antjol, 1923

Uit de Sumatra Post, 5 mei 1923: “Morgen, de 6e Mei, wordt op de begraafplaats Laanhof te Weltevreden een monument onthuld op het graf van onze collega’s Gerritsen en Borst, die den 8e juli van vorig jaar het slachtoffer werden van hun beroepsplicht bij een vliegongeluk op Antjol. Het marmeren grafmonument is sober en fraai. Het geeft op…