Lampoelie, Koetaradja, 1875

In de collectie van het KITLV bevindt zich een aquarel, gemaakt door een zekere O.G.H. Heldring, van rond 1880. Het is de afbeelding van een eenvoudige herdenkingszuil “in de kampong Lampoelie, bivakplaats in 1874 en 1875, voorbij Penajoeng”. Het monument draagt het opschrift “Ter nagedachtenis onzer wapenbroeders, December 1874 – April 1875”. Waar ligt Lampoelie?…

Boni-expeditie, Makassar, 1910

In het begin van de vorige eeuw werd op Celebes een KNIL-expeditie georganiseerd om het vorstendom Boni onder Nederlands bestuur te krijgen. Over de achtergrond van het conflict met Boni schrijft Heleen Pronk in: ‘Militaire Expeditie naar Zuid-Celebes 1905-1906‘: “Het besluit tot militair optreden tegen Boni was eind 1904 genomen door de zojuist aangetreden gouverneur-generaal J.B….

Den vaderlant ghetrouwe, Malang, 1947

Op zondag 2 oktober 1947, twee jaar na de oprichting van het bataljon 1-12 R.I. te Zuidlaren, werd op de Aloon-Aloon door de commandant van de A-divisie, generaal-majoor M.R. de Bruyne, een vijfzijdige herdenkingszuil onthuld voor de militairen van 1-12 R.I., 3-5 R.I., 4-5 R.I., KNIL en Mariniersbrigade, die tijdens de opmars naar Malang en…

Simon J. Aaij, Bandoeng, 1939

Op zaterdag 1 juli 1939, des namiddags om 5 uur, werd voor het Bondsgebouw van de onder-officierenvereniging ´Ons Aller Belang´, aan het Tjibeunjingplantsoeng te Bandoeng, het borstbeeld onthuld van de oprichter van deze vereniging, Simon Jacobus Aaij. Naar aanleiding van het overlijden van Aaij, een jaar eerder, schreef De Telegraaf: “1 Maart 1938. — In…

Van Ham en Musquetier, Mataram, 1897

Bali en Lombok zijn buureilanden en Lombok was in de negentiende eeuw deels bezet door Balinezen. Tijdens de Nederlandse verovering van Lombok in augustus 1894 informeerden spionnen de staf van de troepen in Tjakranegara over een komende aanval. Generaal-majoor P.P.H. van Ham besloot dat het zijn militaire eer te na was om te vluchten voor…

Lombok-oorlog, Mataram, 1900

Over de Lombok-oorlog in 1894 is al veel geschreven, zó veel dat ik hier het verhaal achterwege laat. Verwezen kan worden naar een samenvatting op Wikipedia: een verhaal van macht tegen macht, waarbij misvattingen verschrikkelijke gevolgen hebben, en de uiteindelijke winnaar, hoe kan het anders, de partij is die het grootste militaire potentieel heeft. De…

Gesneuvelde militairen, Bandjermasin, 1867

De Nederlands-Indische overheid trachtte met militaire en economische middelen zo veel mogelijk macht uit te oefenen tegen zo weinig mogelijk kosten. In Bandjermasin, waar een contract was gesloten met de sultan, ging het in 1852 fout toen de Nederlanders zich bemoeiden met de troonopvolging. Er ontstond niet alleen een lokale opvolgingsstrijd, maar de bevolking richtte…