Resident Junius, Telokbetong, 1933

Bestuursambtenaar zijn in Indië, betekende veelal iedere paar jaar een verhuizing. Voor de plaatselijke bevolking, hetzij Europees, hetzij Inlands, we noemen ze hier ‘de achterblijvers’ was dat soms een hard gelag. Gelukkig ging het afscheid vaak gepaard met uitgebreide feestelijkheden. En, natuurlijk, hoe hoger de rang, hoe uitgebreider het programma. Niet in het minst in…